Τεχνική Περιγραφή

Συμπαγές HPL Εσωτερικού Χώρου Labgrade Plus

Συμπαγή φαινοπλαστικά φύλλα με ιδιαίτερη αντοχή σε ισχυρά χημικά. Η επιφάνεια τους είναι μη τοξική και χημικώς αδρανής.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΧΗ

ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΗΝΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

763 SKIN

764 SKIN

765 SKIN

766 SKIN

ΦΙΝΙΤΟΥΡΑ

SKIN: Ομοιόμορφη κι επίπεδη επιφάνεια

Το προϊόν δεν είναι σε stock. Χρόνος παράδοσης 4 εβδομάδες από την ανάθεση.