ΕΡΓΑ

HIGH SPEED
SUPER EXPRESS
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
"ΜΗΤΕΡΑ"
ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
"ΥΓΕΙΑ"