Φορμάικες της Abet Laminati διαλεγμένες από την Paola Navone για τα καινούρια καταστήματα των McDonalds στη Γαλλία