Πλαίσιο κειμένου:

U 1200 TC

R 4215 TR

Διαστάσεις

Μήκος : 4100 mm

Πάχος : 38,8 mm

 

Πλάτος :

600 mm

640 mm

R 5186 TR

R 5360 TR

U 1025 TC

R 5410 PF

R 5447 VV

Διαστάσεις

Μήκος : 2650 mm

Πάχος : 38,8 mm

 

Πλάτος :

900 mm

R 5151 MP

R 5411 PF

R 5804 VV

R 6254 TC

R 6284 TC

Χρώματα stock

C

C

C

Q

U 1365 PF

C

Προφίλ

Πάγκου

Classic με νεροχύτη

Q

Προφίλ

Πάγκου

Quadra με νεροχύτη

Q

C

C

C

Q

C

Q

C

C

R 6286 TC

C

R 6336 TC

C

R 6427 HG

C

R 6444 TC

Q

R 6460 MS

Q

R 6480 MS

Q

R 6483 HS

Q

F 7203 TC

C

F 7401 TC

C

F 8110 VV

Q

F 7407 HS

C

F 7684 TC

C

F 8191 PF

Q

F 8192 PF

Q

F 8193 PF

Q

Πάγκοι 38,8