Πλαίσιο κειμένου:

R 5186 VV

 

 

Stock, και σε :

HPL

Πάγκο

Πορτάκι

Διαστάσεις :

 

Πάχος :        

  8 mm

16 mm

18 mm

25 mm

Χρώματα stock

R 5610 SO

 

 

Stock, και σε :

HPL

Πορτάκι

R 5345 VV

 

 

Stock, και σε :

HPL

Πορτάκι

R 5411 SO

 

 

Stock, και σε :

HPL

Πάγκο

Πορτάκι

R 5410 SO

 

 

Stock, και σε :

HPL

Πάγκο

Πορτάκι

R 5360 TR

 

 

Stock, και σε :

HPL

Πάγκο

Πορτάκι

F 8110 PO

 

 

Stock, και σε :

HPL

Πάγκο

F 8004 VV

 

R 5447 VV

 

 

Stock, και σε :

HPL

Πάγκο

Μελαμίνες