Πλαίσιο κειμένου:

U 1188 PF

U 1200 TC

U 1365 PF

R 4215 TR

Διαστάσεις

Μήκος : 4100 mm

Πάχος : 28,8 mm

 

Πλάτος :

600 mm

640 mm

800 mm

U 1025 HG

R 5186 TR

R 5360 TR

U 1025 TC

R 5410 PF

R 5413 PF

R 5447 VV

R 4870 VV

Χρώματα stock

Όλοι οι πάγκοι 28,8 mm με προφίλ πάγκου Classic με νεροχύτη

R 6427 HG

R 6254 TC

R 6254 HG

R 6442 CT

R 6480 MS

R 6482 CT

F 7203 TC

F 8110 VV

F 8342 CT

R 6284 TC

R 6286 TC

R 6286 HG

R 6423 TC

F 7684 TC

Πάγκοι 28,8