Πλαίσιο κειμένου: Λύσεις για την κατασκευή της Ξύλινης Πόρτας

Ακτινοπροστασία

Αντοχή στις καταπονήσεις

Ακρίβεια διαστάσεων

Αντοχή στις κλιματολογικές συνθήκες

Ηχομόνωση

Πυρασφάλεια

Διάτρητοι πυρήνες ( Tubular chipboard )

900 x 1975 x 28 mm

900 x 1975 x 30 mm

900 x 2090 x 33 mm

900 x 2090 x 38 mm

 

Συμπαγείς πυρήνες για ηχομονωτικές πόρτες

900 x 2020 x 11 mm

 

Συμπαγείς πυρήνες για πυράντοχες πόρτες

900 x 1978 x 42 mm

Διαστάσεις stock

www.sauerland-spanplatte.de