Πλαίσιο κειμένου:

Χρώματα stock

R 5411 SO

LR 2025

Stock, και σε :

HPL, Πάγκο,

Μελαμίνη

R 5360 TR

LR 2025

Stock, και σε :

HPL, Πάγκο,

Μελαμίνη

R 5345 VV

LR 2025

Stock, και σε :

HPL, Μελαμίνη

R 5186 TR

LR 2025

Stock, και σε :

HPL, Πάγκο,

Μελαμίνη

R 5410 SO

LR 2025

Stock, και σε :

HPL, Πάγκο,

Μελαμίνη

R 5610 HG

LR 2025

Stock, και σε :

HPL, Μελαμίνη

U 1025 TC

LR 2025

Stock, και σε :

HPL, Πάγκο

U 1365 VV

LR 2025/2100

Stock, και σε :

HPL, Πάγκο

U 1559 VV

LR 2025

Stock, και σε :

HPL

U 1715 VV

LR 2025

Stock, και σε :

HPL

Διαστάσεις :

Μήκος : 4100 mm (μπάρα)

Πάχος : 19 mm       

 

LR 2025

R= 2,5

LR 2100

R= 10

F 8110 VV

LR 2100

Stock, και σε :

HPL, Πάγκο

R 4533 SO

LR 2100

Stock, και σε :

HPL, Μελαμίνη

R 4532 SO

LR 2100

Stock, και σε :

HPL, Μελαμίνη

R 4530 SO

LR 2100

Stock, και σε :

HPL, Μελαμίνη

R 4400 TR

LR 2100

Stock, και σε :

HPL, Μελαμίνη

Πλάτος :      

297 mm, 347 mm, 397 mm

447 mm, 497 mm, 597 mm

Πορτάκια